Víte že ...
 • Konference Kvalita - Quality

   Jakost ostrava

  Průmysl 4.0 – budeme rozvíjející se země nebo rozvojová země?

  Na téma Průmyslu 4.0 proběhla 16. – 17. května 2017 v Ostravě konference Kvalita – Quality. Pořadatelé konference, DTO CZ (Dům techniky Ostrava), svým mottem „KVALITA 4.0 – PRŮMYSL 4.0“ jasně naznačili, co bude tématem a nosnou myšlenkou celé konference. Na konferenci se hovořilo a diskutovalo o různých očekávaných podobách Průmyslu 4.0, jako je Kvalita 4.0, Kvalifikace 4.0, Vzdělávání 4.0, SmartCities a dalších souvisejících tématech... Více

 • ČR 2030

  CR 2030 FB

  Vláda schválila plán udržitelného rozvoje Česká republika 2030

  Vláda schválila dokument strategický rámec Česká republika 2030, který udává směr udržitelného rozvoje na příští desetiletí. Dokument nastavuje strategické cíle, kterých by Česko mělo dosáhnout v oblasti rozvoje společnosti, hospodářství, obcí a regionů, odolnosti ekosystémů, dobrém vládnutí a propojení se světem. Dokument formuluje cíle rozvoje.... více 

 • Noví signatáři Charty kvality ČR

  • Fibertec Steti, s.r.o.
  • Vysoká škola evropských a regionálních studií
  • Slovenská spoločnosť pre kvalitu
  • Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p.
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
 • Publikace

  Publikace s přehledem aktivit Národní politiky kvality a činností Rady kvality ČR. Elektronická verze je ke stažení zde

  titulni stranaweb