Řídicí výbor Programu Česká kvalita

 • předseda

  Ing. Libor Dupal

  Sdružení českých spotřebitelů

  Tel.: 261263574

  E-mail:

 • místopředseda

  Ing. Jan Taraba

  Tel.:

  E-mail:

 • MUDr. Věra Chaloupková

  Státní zdravotní ústav

  Tel.: 267082656

  E-mail:

 • Ing. Jaroslava Kubů

  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

  Tel.: 224 852 372

  E-mail:

 • Ing. Tomáš Lukeš

  Asociace českých nábytkářů

  Tel.: +420 777294404

  E-mail:

 • Ing. Jitka Mattyašovská

  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  Tel.: 234 154 437

  E-mail:

 • Mgr. Miroslav Sedláček

  Elektrotechnický zkušební ústav

  Tel.: 266 104 213

  E-mail:

 • Ing. Hynek Strnad

  Potravinářská komora ČR

  Tel.: 221 775 377

  E-mail:

 • Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz

  Hospodářská komora ČR

  Tel.: 286 887 292

  E-mail:

 • Mgr. Zdeněk Veselý

  ÚNMZ, Agentura ČAS

  Tel.: 221 802 113

  E-mail: