Rada kvality ČR

 • 2. místopředsedkyně

  Prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.

  DTO CZ, spol. s r. o.

  Tel.: 602 572 896

  E-mail:

 • Ing. Boris Dlouhý, CSc.

  Svaz průmyslu a dopravy ČR

  Tel.: 225 279 202

  E-mail:

 • Mgr. Milena Kalvachová

  Ministerstvo zdravotnictví ČR

  Tel.: 224972361

  E-mail:

 • Ing. Lubomír Keim, CSc.

  EUROLAB-CZ

  Tel.: 281017242

  E-mail:

 • Ing. Elena Stibůrková

  Česká společnost pro jakost, z.s.

  Tel.: 221 082 269

  E-mail:

 • Ing. Hynek Strnad

  Potravinářská komora ČR

  Tel.: 221 775 377

  E-mail: