Rada kvality ČR

 • Ing. Lubomír Keim, CSc.

  EUROLAB-CZ

  Tel.: 281017242

  E-mail:

 • Martin Líčeník

  Ministerstvo zahraničních věcí ČR

  Tel.: 224182412

  E-mail:

 • Mgr. Gabriela Knöpfelmacherová

  Ministerstvo průmyslu a obchodu

  Tel.: 224 852 317

  E-mail:

 • Mgr. Dagmar Healey

  Ministerstvo dopravy ČR

  Tel.:

  E-mail:

 • JUDr. Renata Králová

  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  Tel.: 234 154 251

  E-mail:

 • Ing. František Hýbner

  Svaz průmyslu a dopravy ČR

  Tel.: 603 238 238

  E-mail: