Víte že ...
 • Udílení Národních cen ve Španělském sále

  Na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu byly 28. listopadu oceněny nejlepší firmy a organizace v programech Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj a byla zde předána i další ocenění jednotlivců i organizací. „Národní ceny kvality ČR, se rok od roku těší větší pozornosti. To se odráží také v množství přihlášených subjektů, jejichž počet roste. Jde totiž o jedinou soutěž, která účastníkům prokazatelně přináší lepší kvalitu řízení, produktivitu, vyšší efektivitu, konkurenceschopnost a nárůst zisku,“ sdělil na tiskové konferenci předseda Rady kvality ČR Robert Szurman. Tiskovou zprávu najdete zde, seznam všech oceněných najdete zde.

  thumb i 3tNmdcK L thumb i 8zCxnnV L thumb i ghQwr6C M

 • 16 nových držitelů značek v Programu Česká kvalita

  20171121 190134 0460 galavecer s ceskou kvalitou 20171121 190652 0512 galavecer s ceskou kvalitou

  Patnáctý ročník Galavečera s Českou kvalitou proběhl 21. listopadu ve Švandově divadle v Praze. Na této tradiční listopadové akci jsou předávána ocenění v Programu Česká kvalita, programu na podporu prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb. Všechny oceněné výrobky a služby musely projít náročnými testy v akreditovaných zkušebnách nebo přísným posouzením odborníků. Při testování musí prokázat, že jsou nadstandardně kvalitní a absolutně bezpečné. Přehled oceněných výrobků najdete zde.

 • Cena kvality v sociální péči za rok 2017

  9. listopadu 2017 se již podvanácté předávalo ocenění Cena kvality v sociální péči, soutěž o nejkvalitnější poskytovatele sociálních služeb České republiky. Projekt se snaží přispět ke zvýšení společenské prestiže a uznání profesí spojených se sociálními službami a zároveň poděkovat v  důstojném prostředí Senátu ČR profesionálům z  oboru, a to nejen z řad managementu. Přehled oceněných najdete zde.

  AX6I6365 AX6I6072

   

 • Listopad Měsíc kvality

  Přes 80 zemí celého světa si i letos bude v rámci Listopadu – Měsíce kvality připomínat význam kvality jako klíčového prvku konkurenceschopnosti, udržitelného rozvoje i spokojeného života občanů. Již posedmnácté se k nim připojí i Česká republika.

  Více než dvě desítky odborných akcí, seminářů, konferencí a setkání vyvrcholí Slavnostním večerem na Pražském hradě, kde budou předána nejvýznamnější ocenění firem – Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj. Význam, který má kvalita v našich životech, si mnohdy neuvědomujeme. Přitom nás silně ovlivňuje nejen při nákupu a využívání zboží a služeb, ale i v dlouhé řadě dalších oblastí...  více zde

 • Konference Moderní veřejná správa 2017

  Ve dnech 1. - 2. června 2017 proběhl v moderních prostorách univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně druhý ročník konference Moderní veřejná správa, kterou organizuje odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy pod záštitou JUDr. PhDr. Petra Mlsny, Ph.D., náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, práva, archivnictví a správních agend pověřeného řízením sekce veřejné správy.

  Více najdete zde

 • Rozhovor R. Szurman

  Rozhovor se státním tajemníkem v Ministerstvu průmyslu a obchodu a předsedou Rady kvality ČR na téma Rada kvality, Národní ceny a Listopad Měsíc kvality 2017.

 • Cena hejtmana Plzeň

  Vyhlášení 4. ročníku Ceny hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost 2016

  cena hejtmana Plzen 2016

  Hejtman Plzeňského kraje rozdal ve čtvrtek 8. června 2017 na půdě Krajského úřadu ocenění 4. ročníku Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Prvenství za rok 2016 si vysloužila Fakultní nemocnice Plzeň a Ibis hotel Plzeň. Všechny zúčastněné organizace si odnesly “Certifikát”, který dokládá, že si Plzeňský kraj jejich každodenního úsilí váží, a který představuje jistý závazek kraje, že bude vytvářet takové podmínky, aby organizacím v jejich konání nic nebránilo.Více informací najdete zde

   

 • Marketingové partnerství

  NC foto

  Staňte se marketingovými partnery

  Národních cen kvality ČR a Národních cen ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj vyhlašovaných v rámci Listopadu Měsíce kvality 2017 a prezentujte se po boku těch nejlepších.

  Více najdete zde

   

 • Konference Kvalita - Quality

   Jakost ostrava

  Průmysl 4.0 - budeme rozvíjející se země nebo rozvojová země?

  Na téma Průmyslu 4.0 proběhla 16. – 17. května 2017 v Ostravě konference Kvalita – Quality. Pořadatelé konference, DTO CZ (Dům techniky Ostrava), svým mottem „KVALITA 4.0 – PRŮMYSL 4.0“ jasně naznačili, co bude tématem a nosnou myšlenkou celé konference. Na konferenci se hovořilo a diskutovalo o různých očekávaných podobách Průmyslu 4.0, jako je Kvalita 4.0, Kvalifikace 4.0, Vzdělávání 4.0, SmartCities a dalších souvisejících tématech... Více

 • ČR 2030

  CR 2030 FB

  Vláda schválila plán udržitelného rozvoje Česká republika 2030

  Vláda schválila dokument strategický rámec Česká republika 2030, který udává směr udržitelného rozvoje na příští desetiletí. Dokument nastavuje strategické cíle, kterých by Česko mělo dosáhnout v oblasti rozvoje společnosti, hospodářství, obcí a regionů, odolnosti ekosystémů, dobrém vládnutí a propojení se světem. Dokument formuluje cíle rozvoje.... více 

 • Noví signatáři Charty kvality ČR

  • ENVIRA, o.p.s.
  • BLIXCON s.r.o.
  • Transkript online s.r.o.
  • REKO s.r.o.
  • Miele technika s.r.o.
  • Rossmann, spol. s r. o.
  • STAVZEM s.r.o.
  • VAŠSTAV, s.r.o.
  • Technikcé služby Opava s.r.o.
  • Technické služby Tábor, s.r.o.
  • Tiché spojení, s.r.o. 
 • Publikace

  Publikace s přehledem aktivit Národní politiky kvality a činností Rady kvality ČR. Elektronická verze je ke stažení zde

  titulni stranaweb

Národní cena ČR za společenskou odpovědnost
Simple layout page - type

Národní cena ČR za CSR a udržitelný rozvoj


Dokumenty