Víte že ...
 • Vyhlášení Národních cen 2018

  Vážené dámy, vážení pánové,
  dovolte mi, abych jako státní tajemník v Ministerstvu průmyslu a obchodu a předseda Rady kvality České republiky oficiálně vyhlásil nový ročník soutěží o získání ocenění v programech vyhlašovaných Radou kvality ČR, která pracuje v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu.

  V pondělí dne 18. června 2018 od 12:00 h budou pro organizace, které mají zájem o účast v některé z Národních cen, na internetových stránkách www.mpo.cz zpřístupněny přihlášky pro účast v těchto cenách. Termín přihlášek do Národních cen prodloužen do 13. 7. 2018.

  Zdroj: Michal Hůla 

 • Národní ceny 2018

  Organizace zašle vyplněnou a podepsanou přihlášku elektronicky ve formátu PDF na e-mailovou adresu . Obdržené přihlášky eviduje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Organizace, která zašle přihlášku do některé z výše uvedených Národních cen, bude elektronicky (e-mailem) vyrozuměna o tom, zda je evidována a zařazena mezi uchazeče o účast ve zvolené Národní ceně. Vyrozumění bude zasláno po uplynutí termínu pro podání termínu přihlášek, tj. po 29. červnu 2018. Společně s vyrozuměním bude organizaci zaslán návrh smlouvy o spolupráci při hodnocení v rámci Národní ceny a další pokyny. Předpokladem pro to, aby se organizace stala účastníkem Národní ceny, je uzavření zmíněné smlouvy s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

  Robert Szurman, v. r.

 • Diamantová liga kvality

  Svaz obchodu a cestovního ruchu vyhlašuje 3. ročník soutěže Diamantová liga kvality (DLK). DLK je soutěž maloobchodních a velkoobchodních prodejen. Hondotí se úroveň služeb zákazníkům, kvalitu a čistotu prodejního prostředí, vzhled prodejen, ochotu personálu, nabídku zboží a dodržování legislativních požadavků při prodeji. Odborným garantem a hodnotitelem soutěže je Česká společnost pro jakost. Pravidla soutěže a přihlášku najdete zde

  DLK 261

 • MPO realizuje průzkum na téma společenské odpovědnosti

  Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu, připravilo on-line konzultaci – Společenská odpovědnost organizací „Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice“ s cílem získat náměty a návrhy od všech zainteresovaných subjektů, které se problematice Společenské odpovědnosti organizací (CSR) intenzivně věnují.

  Výstupy z této veřejné konzultace budou využity pro přípravu „nového akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v České republice“.

  Do průzkumu se můžete zapojit zde

  hjgkhjk

 • Udílení Národních cen ve Španělském sále

  Na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu byly 28. listopadu oceněny nejlepší firmy a organizace v programech Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj a byla zde předána i další ocenění jednotlivců i organizací. „Národní ceny kvality ČR, se rok od roku těší větší pozornosti. To se odráží také v množství přihlášených subjektů, jejichž počet roste. Jde totiž o jedinou soutěž, která účastníkům prokazatelně přináší lepší kvalitu řízení, produktivitu, vyšší efektivitu, konkurenceschopnost a nárůst zisku,“ sdělil na tiskové konferenci předseda Rady kvality ČR Robert Szurman. Tiskovou zprávu najdete zde, seznam všech oceněných najdete zde.

  thumb i 3tNmdcK L thumb i 8zCxnnV L thumb i ghQwr6C M

 • 16 nových držitelů značek v Programu Česká kvalita

  20171121 190134 0460 galavecer s ceskou kvalitou 20171121 190652 0512 galavecer s ceskou kvalitou

  Patnáctý ročník Galavečera s Českou kvalitou proběhl 21. listopadu ve Švandově divadle v Praze. Na této tradiční listopadové akci jsou předávána ocenění v Programu Česká kvalita, programu na podporu prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb. Všechny oceněné výrobky a služby musely projít náročnými testy v akreditovaných zkušebnách nebo přísným posouzením odborníků. Při testování musí prokázat, že jsou nadstandardně kvalitní a absolutně bezpečné. Přehled oceněných výrobků najdete zde.

 • Cena kvality v sociální péči za rok 2017

  9. listopadu 2017 se již podvanácté předávalo ocenění Cena kvality v sociální péči, soutěž o nejkvalitnější poskytovatele sociálních služeb České republiky. Projekt se snaží přispět ke zvýšení společenské prestiže a uznání profesí spojených se sociálními službami a zároveň poděkovat v  důstojném prostředí Senátu ČR profesionálům z  oboru, a to nejen z řad managementu. Přehled oceněných najdete zde.

  AX6I6365 AX6I6072

   

 • Listopad Měsíc kvality

  Přes 80 zemí celého světa si i letos bude v rámci Listopadu – Měsíce kvality připomínat význam kvality jako klíčového prvku konkurenceschopnosti, udržitelného rozvoje i spokojeného života občanů. Již posedmnácté se k nim připojí i Česká republika.

  Více než dvě desítky odborných akcí, seminářů, konferencí a setkání vyvrcholí Slavnostním večerem na Pražském hradě, kde budou předána nejvýznamnější ocenění firem – Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj. Význam, který má kvalita v našich životech, si mnohdy neuvědomujeme. Přitom nás silně ovlivňuje nejen při nákupu a využívání zboží a služeb, ale i v dlouhé řadě dalších oblastí...  více zde

 • Konference Moderní veřejná správa 2017

  Ve dnech 1. - 2. června 2017 proběhl v moderních prostorách univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně druhý ročník konference Moderní veřejná správa, kterou organizuje odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy pod záštitou JUDr. PhDr. Petra Mlsny, Ph.D., náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, práva, archivnictví a správních agend pověřeného řízením sekce veřejné správy.

  Více najdete zde

 • Rozhovor R. Szurman

  Rozhovor se státním tajemníkem v Ministerstvu průmyslu a obchodu a předsedou Rady kvality ČR na téma Rada kvality, Národní ceny a Listopad Měsíc kvality 2017.

 • Cena hejtmana Plzeň

  Vyhlášení 4. ročníku Ceny hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost 2016

  cena hejtmana Plzen 2016

  Hejtman Plzeňského kraje rozdal ve čtvrtek 8. června 2017 na půdě Krajského úřadu ocenění 4. ročníku Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Prvenství za rok 2016 si vysloužila Fakultní nemocnice Plzeň a Ibis hotel Plzeň. Všechny zúčastněné organizace si odnesly “Certifikát”, který dokládá, že si Plzeňský kraj jejich každodenního úsilí váží, a který představuje jistý závazek kraje, že bude vytvářet takové podmínky, aby organizacím v jejich konání nic nebránilo.Více informací najdete zde

   

 • Marketingové partnerství

  NC foto

  Staňte se marketingovými partnery

  Národních cen kvality ČR a Národních cen ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj vyhlašovaných v rámci Listopadu Měsíce kvality 2017 a prezentujte se po boku těch nejlepších.

  Více najdete zde

   

 • Noví signatáři Charty kvality ČR

  • ENVIRA, o.p.s.
  • BLIXCON s.r.o.
  • Transkript online s.r.o.
  • REKO s.r.o.
  • Miele technika s.r.o.
  • Rossmann, spol. s r. o.
  • STAVZEM s.r.o.
  • VAŠSTAV, s.r.o.
  • Technikcé služby Opava s.r.o.
  • Technické služby Tábor, s.r.o.
  • Tiché spojení, s.r.o. 
 • Publikace

  Publikace s přehledem aktivit Národní politiky kvality a činností Rady kvality ČR. Elektronická verze je ke stažení zde

  titulni stranaweb

Vyhlášení Národních cen 2018
Simple layout page - type

Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte mi, abych jako státní tajemník v Ministerstvu průmyslu a obchodu a předseda Rady kvality České republiky oficiálně vyhlásil nový ročník soutěží o získání ocenění v programech vyhlašovaných Radou kvality ČR, která pracuje v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu.

V pondělí dne 18. června 2018 od 12:00 h budou pro organizace, které mají zájem o účast v některé z Národních cen, na internetových stránkách www.mpo.cz zpřístupněny přihlášky pro účast v těchto cenách. Termín přihlášek do Národních cen prodloužen do 13. 7. 2018.

Zdroj: Michal Hůla